Familjen Löfberg har bidragit till stadsutvecklingen i Karlstad på många olika sätt genom åren. Nu är det dags igen. Idag presenterar man planerna på en historisk satsning som omfattar ett nytt kafferosteri i Välsviken vilket ger utrymme för nya bostäder, kontor, restauranger, promenadstråk med mera på Bryggudden. Men nej, det blir inga lägenheter i den ikoniska kaffeskrapan. Den vill familjen Löfberg att så många som möjligt ska ha tillgång till.

Löfbergskajen

Idéskiss: Sweco/Tovatt

– Kafferosteriet flyttar till Välsviken men vi behåller kaffeskrapan i familjens ägo. Vi vill skapa en destination laddad med upplevelser som är till glädje för innevånarna och som kan locka besökare till Karlstad. Här ser vi att mat, dryck och kultur kan vara viktiga delar. På ett eller annat sätt ska vi naturligtvis se till att det fortsätter dofta kaffe i området, säger Mikael Löfberg, fjärde generationen Löfbergare.

Satsningen på ett nytt rosteri i Välsviken och en fortsatt utveckling av Bryggudden är den största i familjen Löfbergs historia, ock kräver noggrann planering.

– Det handlar nog om cirka tio år innan vi kan sätta spaden i backen, vilket innebär att vi har gott om tid att förbereda oss för att skapa något som både vi och Karlstadborna tycker är riktigt bra, säger Mikael Löfberg.

Löfbergskajen

Idéskiss: Sweco/Tovatt

Löfbergskajen blir en levande del av Bryggudden
Att kaffeverksamheten lämnar centrum ger familjen Löfbergs fastighetsbolag, Löfberg Fastigheter, möjligheter att fortsätta utveckla Bryggudden, som under det senaste decenniet blivit en av Karlstads mest populära stadsdelar. Ambitionen är att stärka områdets profil som en modern och hållbar stadsdel med en anrik historia.

– Vi kallar den nya delen för Löfbergskajen, och här kommer vi att lägga stor vikt vid att addera promenadstråk, sociala ytor och verksamheter som gör området ännu mer levande och välkomnande, säger Therese Gustafsson, styrelseordförande i Löfberg Fastigheter och fjärde generationen Löfbergare.

Totalt handlar det om en yta på ungefär 45 000 kvadratmeter som tillförs området, och som fördelas på ca 300 bostäder, underjordiska garage, kontor, restauranger, caféer och lokaler för andra verksamheter. Utbyggnaden kommer att ske i etapper för att boende och verksamheter påverkas så lite som möjligt under projektets gång.

– I planeringen kommer vi att involvera både boenden, de som jobbar på området och allmänheten. Vi är övertygade om att det är många som kan och vill bidra med kloka idéer för att säkerställa en positiv och hållbar utveckling som stärker Bryggudden och Karlstads attraktionskraft, säger Therese Gustafsson.

Idéskiss: Sweco/Tovatt

Stärker Karlstad som kaffets huvudstad
Löfbergs försäljningssiffror pekar uppåt, vilket gör att man växer ur lokalerna i centrum. För att möta en ökad efterfrågan planerar man alltså att bygga ytterligare ett kafferosteri i Välsviken. Det innebär att Löfbergs kommer att flytta verksamheten från den ikoniska kaffeskrapan i centrala Karlstad där man rostat kaffe sedan 1960.

– Det här är en satsning som andas framtidstro. Vi växer både i Sverige och utomlands, det innebär att vi kan göra nya stora investeringar som stärker kaffestaden Karlstad. Det var här det började och det är här vi har vår framtid, säger Kathrine Löfberg, styrelseordförande i Löfbergs och fjärde generationen Löfbergare, som berättar att personalen kommer att ha en nyckelroll i planeringen av den nya anläggningen.

– Vi kommer att ta hjälp av våra medarbetare för att skapa en modern och attraktiv arbetsplats, och en konkurrenskraftig anläggning som lägger grund för en fortsatt positiv utveckling.

Familjeföretag i tredje och fjärde generationen
Löfbergs grundades i Karlstad 1906 av bröderna Anders, John och Josef Löfberg och är fortfarande ett familjeföretag, nu i tredje och fjärde generationen. Idag består verksamheten av tre ben: Kafferosteriet Löfbergs, Löfberg Fastigheter och Löfberg Invest. Familjen Löfberg driver även en stiftelse som bidrar till en hållbar utveckling i kaffeodlarländer.

Familjen Löfbergs fjärde generation.