Attraktiva fastigheter
i levande stadsdelar

Genom ett brett utbud av lokaler i våra fastigheter och dess attraktiva lägen lockar vi en mix av kunder och verksamheter och skapar levande stadsdelar där människor och affärer kan blomstra.

Har Löfberg Fastigheter
några lediga lägenheter?

Nej, vi har ju inte det eftersom vi inte äger eller förvaltar några bostäder. De bostäder vi bygger omvandlas antingen till bostadsrätter eller lämnas över till aktörer som jobbar med hyresrätter.

Men tro inget annat än att vi tar bostadsbyggandet på största allvar. Bra och eftertraktade boenden är en viktig del i vårt arbete att skapa levande och attraktiva stadsdelar.

Prisbelönt arkitektur

Bra och eftertraktade boenden bidrar till att skapa levande och attraktiva stadsdelar där människor trivs och känner sig trygga.

Byggnadspris 2013:
Höghuset Bryggudden

”Bryggudden, med sin placering och utmanande uttryck, tar med skärpa och spänst plats i staden. Byggnaden är en viktig symbol för den omvandling som pågår i Tyggårdsviken och bidrar till att socialt och stadsbildsmässigt stärka den nya stadsdelen som växer fram”
Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad

Arkitekturpris 2017: Kanalstranden

”Med omsorgsfulla materialval, bearbetade detaljlösningar och ett eget modernt uttryck fortsätter Tyggårdsviken att utvecklas som en medvetet utformad utbyggnad av centrala Karlstad med god gestaltad livsmiljö i fokus.”
Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad

Arkitekturpris 2018: Brf Docklands

”De två bostadshusen som delar en upphöjd innegård har med hjälp av olika tegelsorter, murningstekniker och omsorgsfulla färg- och materialmöten åstadkommit ett gott föredöme för Karlstads bebyggelsekultur med estetiskt och materialmässigt hög nivå.”
Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad