Attraktiva lokaler
i levande stadsdelar

Genom ett brett utbud av lokaler i attraktiva lägen lockar vi en mix av kunder och verksamheter och skapar levande stadsdelar där människor och affärer kan blomstra.

Ett familjeägt
fastighetsbolag

Löfberg Fastigheter är ett familjeägt fastighetsbolag som förvaltar och utvecklar fastigheter i Karlstad med omnejd. Vi bidrar till en positiv och hållbar utveckling, och drivs av att skapa platser och sammanhang som människor längtar till.

”Vi går till jobbet för att skapa platser och sammanhang som människor längtar till. Platser som är meningsfulla och relevanta att besöka, bo i och jobba på. Attraktiva och hållbara sammanhang som bidrar till att människor trivs och utvecklas – och som gör samhället bättre. Platser och sammanhang som skapar värde och mening för oss och vår omvärld.”

Löfberg Fastigheter är en del av Bröderna Löfberg som även äger kafferosteriet Löfbergs och Löfberg Invest.

Hållbarhet

Vi vill bidra till en utveckling som är bra för både människor och planeten. Det betyder att vårt hållbarhetsarbete omfattar både miljömässiga och sociala aspekter, vilket präglar våra arbetssätt och de tjänster vi erbjuder våra kunder. Vi producerar till exempel egen el med hjälp av solpaneler, och tecknar gröna hyresavtal med alla nya hyresgäster.

Vår strävan är att bidra till:

Hållbar stadsutveckling

  • Klimatneutrala – vår verksamhet är klimatneutral 2035
  • Grön energi – vi väljer förnybara energilösningar och minskar kontinuerligt energiförbrukningen i våra fastigheter
  • Cirkulära – vi använder förnybart, återvunnet och återbrukat material i våra fastigheter

Ökad gemenskap

  • Trygghet och hälsa – vi skapar miljöer där människor känner sig trygga och mår bra
  • Gemenskap – vi skapar miljöer som främjar möten och relationer mellan människor och verksamheter
  • Delaktighet – vi skapar sammanhang där människor känner sig delaktiga och tar ansvar för en utveckling som gynnar fler