Vi är Löfberg Fastigheter

Här är vi som går till jobbet för att skapa platser och sammanhang som människor längtar till. Välkommen att kontakta oss!

Tomas Rhöse
VD

Anna Jorholm
Fastighetsförvaltare

Cecilia J. Lindeström
Ekonomichef

Anki Abrahamsson
Ekonomiassistent

Anders Thorén
Kommunikatör

Bergendorffsgatan 2
651 21 Karlstad