Det är roligare och bättre att göra saker tillsammans. När vi tecknar ett grönt hyresavtal med våra hyresgäster sätter vi en gemensam ambition för lokalrelaterade miljöfrågor, och fördelar ansvaret för de åtgärder som förbättrar lokalens miljöprestanda. Intresset är stort och hittills har hälften av våra hyresgäster tecknat gröna avtal.

Det gröna hyresavtalet är en bilaga till det ordinarie hyresavtalet och innehåller både minimikrav och frivilliga åtaganden som kan minska lokalens belastning på miljön. Det kan till exempel handla om inomhusmiljö, energieffektivisering, materialval, avfallshantering och transporter.

Varför teckna ett Grönt avtal?
Genom gröna hyresavtal arbetar vi tillsammans för att minska påverkan från hyresfastighetens lokaler. Bra för miljön såklart, men det finns andra fördelar också.

 • Värdeskapande miljöarbete
  För organisationer som levererar tjänster är lokaler ofta en av de viktigaste miljöaspekterna. Det gröna hyresavtalet gör att fastighetsägare och hyresvärd enas kring en gemensam miljöagenda med effektiv resursanvändning och hållbar fastighetsförvaltning.
 • Stärk ditt varumärke
  Gröna hyresavtal kan ge goodwill och konkurrensfördelar. Genom att använda arbetsplatsen för att demonstrera sin kultur och sina värderingar kan en organisation visa att den menar allvar med hållbarhetsarbetet.
 • Öka din produktivitet
  Allt högre krav ställs på välbefinnande på jobbet. En genomtänkt arbetsplats kan öka trivseln och locka nya medarbetare. Bra lokallösningar kan dessutom främja medarbetarnas fokus på arbetet och bidra till minskad sjukfrånvaro.
 • Öka din lönsamhet
  Gröna hyresavtal skapar stolthet, ökar produktiviteten, stärker varumärket och attraherar nya kunder, medarbetare och affärspartners. Dessutom bidrar gröna hyresavtal till lägre kostnader, då användningen av energi och andra resurser minskar.

Vill du veta mer om våra gröna hyresavtal? Då är du varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.