Idag delade Karlstads kommun ut Arkitekturpriset 2018 – ett pris som uppmärksammar ny, god arkitektur i kommunen. Årets vinnare blev Brf Docklands med Löfberg Fastigheter som byggherre, och Tengbom som arkitekter.

Motivering Arkitekturpriset 2018:
”De två bostadshusen som delar en upphöjd innergård har med hjälp av olika tegelsorter, murningstekniker och omsorgsfulla färg- och materialmöten åstadkommit ett gott föredöme för Karlstads bebyggelsekultur med estetisk och materialmässigt hög nivå.”

Det här är tredje gången som Löfberg Fastigheter och den positiva utvecklingen på Bryggudden uppmärksammas. 2013 tilldelades höghuset Bryggudden arkitekturpriset, och 2017 vann Kanalstranden.