Löfberg Fastigheter vill skapa platser och sammanhang som människor längtar till, och det har vi redan gjort och gör på Bryggudden och i Tullholmsviken. Nu tar vi nästa steg.

Tillsammans med en rad andra aktörer gör vi en storsatsning på Färjestad – ett nytt projekt där asfaltsytor i anslutning till Löfbergs Arena omvandlas till en grön och levande stadsdel med bostäder, handel, kontor, parkeringshus med mera.

Totalt handlar det om en yta på ca 100 000 m2 som kommer att byggas i etapper under en tioårsperiod där 700–800 nya hyres- och bostadsrätter ger ett rejält tillskott av attraktiva bostäder som stärker Karlstads attraktionskraft.

Övriga huvudintressenter i satsningen är NWT, FBK och Paritt, samt Prepart som står för idé och projektledning. Det här är aktörer som delar vår ambition att bidra till en positiv och hållbar utveckling i Karlstad, och det är precis vad vi gör här.